AVÍS LEGAL

En compliment amb el deure d'informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el propietari del web , l'informa del següent:

  • Denominación social: Mares Arquitectura Paisatge I Territori, S.L
  • NIF: B72614969
  • Domicilio: C/ Monges, 128, 07300 - Inca (Illes Balears)

Inscrita en el Registre Mercantil d'ILLES BALEARS al Tom 2972, foli 110, secció , full número PM-95057, inscripció 1a

  • Col·legi professional: COAIB
  • Col·legiat: 359416
  • Títol acadèmic: ARQUITECTE
  • Estat d' expedició: ESPANYA

Amb els límits establerts en la llei, Mares Arquitectura Paisatge I Territori, S.L no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines web.
Els continguts i informació no vinculen Mares Arquitectura Paisatge I Territori, S.L ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d' un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
Les pàgines d'Internet de Mares Arquitectura Paisatge I Territori, S.L poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Mares Arquitectura Paisatge I Territori, S.L no pot controlar. Per tant, Mares Arquitectura Paisatge I Territori, S.L no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.
Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Mares Arquitectura Paisatge I Territori, S.L o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, haurà de comptar amb el consentiment exprés de Mares Arquitectura Paisatge I Territori, S.L.
Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que Mares Arquitectura Paisatge I Territori, S.L ofereix a través del lloc web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades l'informem que, mitjançant l'emplenament dels presents formularis,  les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de Mares Arquitectura Paisatge I Territori, S.L per tal de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per informar-lo de les millores del lloc Web.
L'informem també que tindrà la possibilitat en tot moment d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant email a: info@m-ar.es o a l'adreça: C/ Monges, 128, 07300 - Inca (Illes Balears).
REV: 20.3009