Escola municipal de música Antoni Torrandell - EMMAT
Situació: Inca, Mallorca
Promotor: Ajuntament d'Inca
Arquitecte: Jaume Luis Salas + Marià Castelló
Arquitecte tècnic: -

Constructor: Construcciones y Contratas
Fotografies: Jaume Luis Salas
Fase: Projecte i obra
Data: 2003-2004