Sa Roqueta

situació / situación / location:
promotor /
promotor / promoter:
arquitecte / arquitecto / architect:
aparejador / aparejador / quantity surveyor:
col.laboradors / colaboradores / collaborators:
estructures / estructuras / structural engineeer:

constructor / constructor / builder:
fotografies / fotografias / photos:
fase / fase / phase:
data / fecha / date:

Selva, Mallorca
privat
Jaume Luis Salas
-
-

-
Construccions Colometa
Jaume Luis Salas
Projecte i obra
2002

 

La parcel·la muntanyosa situada a la falda de la Serra de Tramuntana, al municipi de Selva, es troba plantada d'oliveres centenàries i garrofers. Les vistes principals són dues, la nord i més propera és el perfil característic del poble de Selva amb la Serra de Tramuntana al fons, la segona és molt més profunda, on s'arriba a veure el mar de les badies d'Alcúdia i Pollença, així com els pobles de Campanet, Búger i Sa Pobla. La casa es situa sobre l'emplaçament d'una casa antiga existent. S'accedeix a ella a través del camí històric de Inca a Selva.

La parcela montañosa situada en las faldas de la Sierra de Tramuntana, en el municipio de Selva, se encuentra plantada de olivos centenarios y algarrobos. Las vistas principales son dos, la norte y más cercana es el perfil característico del pueblo de Selva con la Sierra de Tramuntana al fondo, la segunda es mucho más profunda, donde se alcanza a ver el mar de las bahías de Alcudia y Pollença, así como los pueblos de Campanet, Búger y Sa Pobla. La casa se sitúa sobre el emplazamiento de una casa antigua existente. Se accede a ella a través del camino histórico de Inca a Selva.

The hilly plot in the foothills of the Sierra de Tramuntana, in the municipality of Selva, is planted with olive trees and carob trees. The main sights are two, north and closer is the characteristic profile of the village of Selva with the Tramuntana mountains in the background, the second is much deeper, which is hard to see the sea from the bays of Alcudia and Pollença and as the towns of Campanet, Buger and Sa Pobla. The house is located on the site of an existing old house. It is accessed through the historic road from Inca to Selva.