Sa Fontassa
Situació: Inca, Mallorca
Promotor: Privat
Arquitecte: Jaume Luis Salas + Marià Castelló
Arquitecte tècnic: Salvador Gómez

Constructor: Construccions Llompart
Fotografies: Jaume Luis Salas
Fase: Projecte i obra
Data: 2004-2005