www.m-ar.es
jaume@m-ar.es

carrer Monges 128 - 07300 Inca - Illes Balears
Tel. + Fax: 971883340
Localització/Localización: > veure plànol
Coordenades/Coordenas: 39.723036° - 2.909272°

EQUIP TÈCNIC / EQUIPO TÉCNICO / TEAM

Jaume Luis Salas - arquitecte, paisatgista i urbanista
Kerstin Nething, arquitecta

Col.laboradors del de l'any 2000 / Colaboradores des del 2000 / Coworkers from 2000:

Joan Morro Martí, arquitecte i enginyer de camins, canals i ports
Júlia Román, llicenciada en història de l'art
Ferran Juan, enginyer industrial, especialista en estructures

Joan Pol Córcoles, arquitecte
Marina Villanueva, arquitecta
Unai Lilly Zuloaga, arquitecte tècnic


CURRÍCULUM/CV

> Descarregar PDF > Descargar PDF > Download PDF


       
PUBLICACIONS / PUBLICACIONES / PUBLICATION
 
Arquitectos i .com nº2 (2008)
Publicació del projecte “Edifici Son Bauló” construït en el 2008 a Ca’n Picafort Mallorca. Revista d’arquitectura de On-services Aiweb s.l., pàg. 39-41 nº2.  D.L.: PM 963-2007
Quaderns d’arquitectura i urbanisme nº254
Una Ordenació territorial des del paisatge. Aportacions al Pla Territorial Insular de Mallorca. Pgs.154-157 Ed. Gustavo Gili. D.L.: B34456-2006  ISSN 1886-1989
       
BambooLab. Visions d’avantguarda d’arquitectura i sostenibilitat a les Illes Balears
Projecte paisatgístic per al Parc del Campus de la UIB 
Pgs. 89-91 D.L.: PM-2941-2005  ISBN: 84-934672-0-0 Editorial El Far de les Crestes s.l.
Publicació de la comunicació : “Red de Valorización Paisajística para la isla de Mallorca” 
Títol: Urbanismo para un desarrollo más sostenible” Equilibrio territorial. Hacia una utilización más responsable del territorio.Pgs. 252-257 D.L.: PM-1277-2004  ISBN: 84-932557-8-5
       
Memòria del CES 2002. Sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears
Col·laborador de la publicació en l’apartat de Medi Ambient 2a part: capítol I.13. D.L.: PM-607-9195-5
Pla Territorial de Mallorca. Proposta d’actuació. Model territorial  
Publicació de la proposta del Model Territorial. 
Consell de Mallorca, Mallorca 2003. D.L.: Pm-1.232-2003(2003)
       
Diseñart magazine. Arquitectura Arte Diseño. Nº10
Publicació del projecte “Estudi + Refugi” construït en el 2006 Formentera. 
Revista d’edició nacional, pàg. 142-145 nº10.  NFC Nuevas Fórmulas de Comunicación, Madrid Novembre 2006.  D.L.: M-34972-2005
El Projecte Damage. La Gestió Eficient Post-Catàstrofe: El Projecte Interreg III B DAMAGE
Programa Europeu Interreg III B Med Occ. IMEDEA - Universitat de les Illes Balears (2005). ISBN: 84-689-5023-8 D.L.: V-4981-2005
       
Investigaciones Geográficas nº42 (2007)
Proyecto paisajístico para el parque de depuración alternativa. Ed. Instituto Universitario de Geografia Universidad de Alicante. ISSN 0213-4691, Nº 42, 2007 , pags. 185-191