www.m-ar.es
www.m-ar.es
info@m-ar.es

carrer Monges 128 - 07300 Inca - Illes Balears
Tel.: 971883340
Localització/Localización: > veure plànol
Coordenades/Coordenas: 39.723036° - 2.909272°

EQUIP TÈCNIC / EQUIPO TÉCNICO / TEAM


MARÈS està format per un equip multidisciplinari que treballa de manera col·laborativa, oberta i integradora en el camp de l'arquitectura, el patrimoni, el paisatge i l'ordenació territorial.

MARÈS está formado por un equipo multidisciplinar que trabaja de manera colaborativa, abierta e integradora en el campo de la arquitectura, el patrimonio, el paisaje y la ordenación territorial.
MARÈS is made up of a multidisciplinary team that works collaboratively, openly and integratively in the field of architecture, heritage, landscape and land use planning.

Els principals integrats de l'equip son / los principales integrantes del equipo son / the main members of the team are:

- Jaume Luis Salas - arquitecte, paisatgista i urbanista / arquitecto, paisajista y urbanista / architect, landscaper and urbanist

- Kerstin Nething - arquitecta / arquitecta / architect


CURRÍCULUM/CV

> Descarregar PDF > Descargar PDF > Download PDF


       

MAP LOCATION