Estudi ambiental, cultural i de desemvolupament sostenible de la Serra de Tramuntana

Situació: Mallorca
Promotor: Govern de les Illes Balears
Autors: Equip Serra-T
Fase: Estudi
Data: 2002

 
L'estudi ambiental, cultural i de desenvolupament sostenible de la Serra de Tramuntana confirma els elevats valors naturals, paisatgístics i culturals de la Serra de Tramuntana, al mateix temps que detecten les problemàtiques que amenacen la continuïtat d'aquests valors en els diversos àmbits que formen part d'aquest territori.