Projecte de metodología per a la regeneració i recuperació paisatgística de l'illa de Mallorca

Situació: Mallorca
Promotor: Consell de Mallorca
Autors: Jaume Luis Salas + M. Ruiz + C. Rigo + X.Guaita
Fase: Projecte
Data:2003

 
El projecte és l’inici d’una metodologia per a possibilitar la recuperació i regeneració paisatgística del municipis de Mallorca. Crea les bases per a la protecció i millora d’un paisatge on es desenvolupen tota mena d’intervencions humanes, atenent sempre a una varietat d’escales, des de la més petita al del conjunt de l’illa, i baix un punt de vista multidisciplinar. Es tracta de detectar, identificar i classificar els elements distorsionadors amb la finalitat de posar en marxa les eines que permetran la minorització o supressió dels seus afectes sobre uns àmbits prèviament definits. Així mateix, condicionar les futures actuacions humanes, tot i preservant els nostres paisatges