Xarxa de corredors ecològics de l'illa de Mallorca

Situació: Mallorca
Autors: A.Martínez + Jaume Luis Salas + Mariabel Riera
Fase: Estudi
Data:2003

 
Els corredors ecològics o ambientals, les Xarxes, inclouen diferents tipus de sòl, amb major o menor protecció i no responen a una formulació exacte, en realitat son infrastructures ambientals multifuncionals que compleixen diferents objectius com: la potenciació general de la vida silvestre i en particular de la fauna cinegètica, el manteniment de superfícies edàfiques considerables on els cicles biogeoquímics, l’infiltració de l’aigua als aqüífers i els processos ecològics en general es desenvolupen d’una manera ambientalment i sanitàriament correcte. Finalment, també representen la preservació d’uns territoris que ens garanteixen una qualitat estètica del paisatge a través de la conservació dels seu patrimoni rural i natural.