Pla director i projecte de restauració dels jJardins Històrics i del Paisatge deRaixa

Situació: Raixa, Mallorca
Promotor: Fundación Biodiversidad (Ministerio de Medio Ambiente) + Consell de Mallorca
Autors: Universitat de les Illes Balears
Fase: Pla Director, projecte bàsic i executiu
Data: 2008-2009

 
El Pla Director dels jardins de Raixa reuneix els criteris generals de gestió i planificació a aplicar, i defineix les característiques per harmonitzar l'ús públic d'aquesta finca en el segle XXI de forma ordenada i donant a conèixer l'important valor històric, ambiental, educatiu i cultural d'aquest espai.
El Projecte de restauració contempla les edificacions i els espais agraris per donar cabuda als usos i serveis que es plantegen.
Es presta especial atenció al desenvolupament del projecte de restauració de les escalinates del jardí d'Apol·lo a causa del seu estat de conservació i al fet que representen la imatge més característica dels jardins.