Projecte demostratiu pel desenvolupament d'una plataforma participativa d'urbanisme i paisatge

Situació: Son Sardina, Mallorca
Promotor: Ajuntament de Palma + Consell de Mallorca
Autors: Equip UIB
Fase: Projecte
Data:2009

 
Als voltant de Palma encara es pot gaudir d’un paisatge que ha perdurat durant segles, on tots podem reconèixer unes senyes d’identitat i un patrimoni arquitectònic, natural i cultural. Per tal de protegir aquests patrimoni comú de la destrucció desconsiderada, l’associació de Veïnats considera Son Sardina com a un poblet de Palma, amb un caràcter semirural, que cal respectar i protegir des del punt de vista urbanístic i paisatgístic. En conseqüència la associació vol promoure una proposta pilot dirigida per la UIB sota les característiques pròpies de la planificació democràtica o participativa encaminada a la formulació dels objectius de qualitat paisatgística dins la futura evolució urbanística. Aquesta iniciativa local, d’experiència pilot per a un pla participatiu d’actuació Integral es podria aplicar posteriorment a altres barriades i servir de document previ per a la administració, de manera que els plans d’ordenació municipals es desenvolupin sobre la guia consensuada per els veïnats.