Parc Central de la Universitat de les Illes Balears

Situació: Universitat de les Illes Balears, Mallorca
Promotor:Universitat de les Illes Balears
Autors: Jaume Luis Salas + Mariabel Riera + Antoni Martínez
Fase: Avantprojecte
Data:2005

 
Se’ns proposa dissenyar un parc a la zona central del campus de la UIB, en una parcel·la rectangular prou allargada destinada a tal efecte.
El parc ha de complir diverses funcions:
- Acabar d’ordenar urbanísticament el campus i a més donar una certa qualitat paisatgística.
Oferir als usuaris del campus un espai verd de lleure, on poder descansar o passejar amb certa tranquil·litat, lluny del transit rodat.
- Acabar d’implantar tot un sistema de depuració alternativa d’aigua, amb decantació física, metanització, llacunatge, llits hidropònics, estany de regulació i zona de dendrodepuració. D’aquest sistema sols hi ha el llacunatge i la dendrodepuració instal·lades.
- Mantenir una funció didàctica i d’exemple per tal que els alumnes i altre
personal del campus puguin conèixer de primera mà sistemes alternatius pel tractament de l’aigua i la generació d’energia
.