Reordenació urbanística del Campus Sud de la Universitat de les Illes Balears

Situació:Campus de la Universitat de les Illes Balears
Promotor:Universitat de les Illes Balears
Autors: Jaume Luis Salas + Iciar de Basterrechea
Fase:Avantprojecte
Data:2009 - 2011

 
El projecte consisteix en la recuperació per als vianants de la zona sud del campus. Aquesta remodelació urbanística permetrà disposar d'una zona d'ús comunitari en una zona de confluència que ajudarà a proporcionar un nou aspecte a aquesta zona del campus, en un ambient sense trànsit rodat i amb major riquesa espacial i paisatgística. Per reforçar l'aposta de l'eliminació del trànsit rodat de l'àrea central es proposa desviar el trànsit rodat i traslladar els aparcaments a dos grans aparcaments dissuasoris habilitats en les entrades del a universitat. .