Projecte d'enjardionament d'espai lliure públic (UA10 Inca)

Situació: Inca, Mallorca
Promotor: Ajuntament d'Inca
Autor: Jaume Luis Salas
Fase: Projecte
Data: 2022