Revisió i ampliació del Catàleg de Patrimoni de Calvià.

Situació: Calvià, Mallorca
Promotor: Ajuntamentde de Calvià
Autors: J.Luis + M. Gómez, J. Roman, D. Javaloyas, J. Estrany, K. Nething.
Fase: Aprovació inicial
Data: 2020

 

 

Actualització del catàleg de protecció d'edificis i  elements d' interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic de  Calvià