Estudi de Sòl Vacant de les Illes Balears

Situació: Illes Balears
Promotor: Govern de les Illes Balears
Autors: Jaume Luis Salas + P.Carretero + A.pizà
Fase: Estudi
Data: 2000

 

L'estudi de sòl vacant comprèn l'anàlisi territorial de les Illes Balears per a la modificació de les Directrius d'Ordenació del Territori (DOT). La tasca duita a terme consisteix en:
- Estudi del Sòl Vacant de les Illes Balears.
- Estudi del sòl urbà i urbanitzable classificat a les Illes Balears.
-Creació d'un Sistema d'Informació Geogràfic (GIS) sobre els paràmetres d'edificació dels municipis de les Illes Balears.