Mallorca Densitat i Paisatge. Beca d'investigació COAIB'03

Situació: Mallorca
Promotor: Col.legi Oficial d'Arquteictes de les Illes Balears
Autors: Jaume Luis Salas
Fase: Estudi
Data: 2003

 

Mallorca densitat i paisatge és el projecte d'investigació sobre els models territorials sostenibles del'Illa de Mallorca que es desenvolupa dins el marc de les beques 2003 d'investigació d'arquitectura, ordenació del territori, urbanisme, patrimoni, medi ambient i d'innovació tecnològica que promou el col·legi oficial d'arquitectes de les illes balears coaib. el projecte aborda els temes de densitat i paisatge, proposant una diversitat de models territorials amb una visió anticipadora de futur confiant en la importància de generar il.lusió en la definició del nostre territori insular, i creant un marc de treball per a la recerca, la creació i sobretot per a la imaginació