Sistema de Informació Geogràfica sobre riscos de l'edificació de Palma

Situació: Palma, Mallorca
Promotor: Ajuntament de Palma
Autors: Jaume Luis Salas
Fase: Estudi
Data: 2010