Pla Territorial Insular de Mallorca

Situació: Mallorca
Promotor: Consell de Mallorca
Autors: UTE IDOM + MECSA
Fase: Aprovació definitiva
Data: 2002-2003