Modificació i adaptació al Pla Territorial del PGOU Des Castell

Situació: Es Castell, Menorca
Promotor: Ajuntament Des Castell
Autors: Ecosisteam. Jaume Luis Salas, director de l'equip redactor.
Fase: Avanç
Data: 2009-2012