Modificació i adaptació al Pla Territorial de les Normes Subsidiàries de Valldemossa

Situació: Valldemossa, Mallorca
Promotor: Consell de Mallorca
Autors: Ecosisteam. Jaume Luis Salas, director de l'equip redactor.
Fase: Aprovació provisional
Data: 2009-2011

 

L’objecte d’aquest contracte és l’assistència tècnica per a la redacció i tramitació dels instruments urbanístics de planejament d’adaptació d’altres tants instruments urbanístics de planejament general municipal al Pla Territorial Insular de Mallorca, així com la redacció de la documentació pertinent per tal de tramitar l’avaluació ambiental estratègica corresponent a aquests plans, en compliment de la Llei 11/2006 de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques.