Redacció de propostes arquitectòniques i urbanístiques per al Consorci de Platja de Palma

Situació: Àmbit d’actuació nº10. Polígon primera i segona línea. Platja de Palma
Promotor: Consorci Platja de Palma
Autors: Jaume Luis Salas
Fase: Projecte
Data: 2009