Pla Especial de l'àrea de reconversió territorial de la façana d'Inca

Situació: Inca
Promotor: Ajuntament d'Inca
Autors: Jaume Luis Salas
Fase: Projecte
Data: 2016