Plaça Europa

Situació: Es Pujols, Formentera
Promotor: Ajuntament de Formentera
Autors: Jaume Luis Salas + Marià Castelló
Fase: Avantprojecte
Data: 2003

 

La reestructuració de la plaça, que aspira a ser un punt representatiu dintre del nucli i també en el context de l’illa, tindrà al mateix temps un efecte revitalitzador sobre l’entorn que l’envolta, fent referència especialment a l’edificació que en la majoria dels casos mostra un aspecte molt lamentable.
La nova plaça d’Europa serà un lloc alliberat de la pressió, el perill i el soroll del trànsit motoritzat. Gaudirà d’una superfície de 3800 m2 que admetrà un ús divers i flexible. El nou disseny recupera i potencia la vegetació autòctona existent, adaptant-se a la seva topografia i potenciant l’ús de l’ombra i la frescor que aporta. Es deixaria d’utilitzar la plaça coma punt de recollida de residus, dotant-la d’un sistema de contenidors soterrats que passaran pràcticament desapercebuts i que permetin realitzar una recollida selectiva.