NOVETATS / NOVEDADES / NEWS:


Premis d'arquitectura de mallorca 2017-2018-2019 / PREMIOS DE ARQUTECTURA DE MALLORCA 2017-2018-2019/ MALLROCA ARCHITECTURE AWARS 2017-2018-2019

Nominat el nostre projecte es Lledoner com un dels millors habitatge unifamiliar construit a Mallorca aquests darrers anys
Nominado nuestro proyecto es Lledoner como uno de los mejores vivienda unifamiliar construido en Mallorca estos últimos años
Named our Es Lledoner project as one of the best detached houses built in Mallorca in recent years


CONCURS CATÀLEG DE PATRIMONI DE CALVIÀ / CONCURSO CATÁLOGO DE PATRMONIO DE CALVIÀ/ CALVIA HERITAGE

Il.lusionats per haver guanyat el Concurs de la Revisió i ampliació del Catàleg de Patrimoni de Calvià. Un repte per un catàleg amb plantejaments nous i una passa més a nivell conceptual i metodològic.
Ilusionados por haber ganado el Concurso de la Revisión y ampliación del Catálogo de Patrimonio de Calvià. Un reto para un catálogo con planteamientos nuevos y un paso más a nivel conceptual y metodológico.
Excited for having won the Calvià Heritage Catalog Review and Expansion Contest. A challenge for a catalog with new approaches and a further step on a conceptual and methodological level.


Entrevista a IB3 TV sobre la construcció d'habitatges sostenibles: https://youtu.be/a_7HiE_G5aY?list=PLNsy2XjuRvMa8XDhorXBc5R0b-4bJKh9A&t=148
Entrevista en IB3 TV sobre la construcción de viviendas sostenibles : https://youtu.be/a_7HiE_G5aY?list=PLNsy2XjuRvMa8XDhorXBc5R0b-4bJKh9A&t=148
here our last interviu about susteinable architecture : :https://youtu.be/a_7HiE_G5aY?list=PLNsy2XjuRvMa8XDhorXBc5R0b-4bJKh9A&t=148


Iniciam una nova obra amb estructura de fusta i coberta vegetal
Iniciamos una nueva obra con estructura de madera y cubierta vegetal
We start a new work with wooden structure and roof

ARTÍCLE A BLOG ONHAUS / ARTÍCULO EN BLOG ONHAUS / ONHAUS BLOG

Vos deixam el darrer article publicat del nostre projecte Es Lledoner : https://goo.gl/Z8WFYN
Os dejamos el último artículo publicado de nuestro proyecto Es Lledoner : https://goo.gl/Z8WFYN
Here our last interviu about Es Lledoner : https://goo.gl/Z8WFYN


ENTREVISTA ZEROCONSULTING / ENTREVISTA ZEROCONSULTING / ZEROCONSULTING INTERVIEW

Vos deixam la darrera entrevista publicada del nostre projecte Es Lledoner : https://blog.zeroconsulting.com/passivhaus-baleares.
Os dejamos la última entrevista publicada sobre nuestro proyecto Es Lledoner : https://blog.zeroconsulting.com/passivhaus-baleares
Here our last interviu about Es Lledoner : https://blog.zeroconsulting.com/passivhaus-baleares


CATÀLEG DE PATRIMONI D'ALARÓ / CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE ALARÓ / ALARÓ HERITAGE CATALOGUE:
Ens han aprovat definitivament el Catàleg de Patrimoni d'Alaró.
Nos han aprobado definitivamente el Catàlogo de Patrimonio de Alaró.
They have approved us Alaró heritage Catalog


HABITATGE SES ESCOLES / VIVIENDA SES ESCOLES / SES ESCOLESHOUSE:


ES LLEDONER / CASA ES LLEDONER / ES LLEDONER HOUSE:
El nostre projecte d'habitatge #esLledoner produeix més energia de la que consumeix. Ha estat avaluat per la consultoria energètica #zeroconsulting amb una QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA: A (Emissions globals [kgCO2/m2·any]: -12.99). .
Nuestro proyecto de vivienda #esLledoner produce más energía de la que consume. Ha sido evaluado por la consultoria energética #zeroconsulting con una CALIFICACIÓN ENERGÉTICA: A (Emisiones globales [kgCO2/m2·año]: -12.99)


CASA PATI A INCA / CASA PATIO EN INCA / PATIO HOUSE IN INCA:


CAN CUC
Habitatge unifamiliar / Vivienda unifamiliar

CASA A BARCARÈS / CASA EN BARCARÈS / HOUSE IN BARCARÈS:


SA RUTA VERDA / SA RUTA VERDA / SA RUTA VERDA:

CASA PATI A INCA / CASA PATIO EN INCA / PATIO HOUSE IN INCA:
Iniciam un nou projecte de casa Pati
Iniciamos un nuevo proyecto de casa Patio
Starting a new casa patio project


CATÀLEG DE PATRIMONI DE VALLDEMOSSA / CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VALLDEMOSSA / VALLDEMOSSA HERITAGE CATALOGUE:
Ens han aprovat Provisionalment el Catàleg de Patrimoni de Valldemossa.
Nos han aprobado provisionalmente el Catàlogo de Patrimonio de Valldemossa.
They have approved us Valldemossa heritage Catalog


CASA PINEDA. CALA VINYES / CASA PINEDA / PINEDA HOUSE:
Obra Finalitzada
Obra acabada
Construction finished