NOVETATS / NOVEDADES / NEWS:


CASA PATI A INCA / CASA PATIO EN INCA / PATIO HOUSE IN INCA:

CATÀLEG DE PATRIMONI D'ALARÓ / CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE ALARÓ / ALARÓ HERITAGE CATALOGUE:
Ens han aprovat Inicialment el Catàleg de Patrimoni d'alaró.
Nos han aprobado provisionalmente el Catàlogo de Patrimonio de Alaró.
They have approved us Alaró heritage Catalog
CAN CUC
Estructura acabada / Structure finished
CASA A BARCARÈS / CASA EN BARCARÈS / HOUSE IN BARCARÈS:


SA RUTA VERDA / SA RUTA VERDA / SA RUTA VERDA:

NOU PROJECTE D'HABITATGE UNIFAMILIAR / NUEVO PROYECTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR / NEW FAMILY HOME PROJECT

CATÀLEG DE PATRIMONI ESPORLES APROVACIÓ DEFINITIVA / CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE ESPORLES APROVACIÓN DEFINITIVA / http://goo.gl/VXL48v

CASA PATI A INCA / CASA PATIO EN INCA / PATIO HOUSE IN INCA:
Iniciam un nou projecte de casa Pati
Iniciamos un nuevo proyecto de casa Patio
Starting a new casa patio project


CATÀLEG DE PATRIMONI DE VALLDEMOSSA / CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VALLDEMOSSA / VALLDEMOSSA HERITAGE CATALOGUE:
Ens han aprovat Provisionalment el Catàleg de Patrimoni de Valldemossa.
Nos han aprobado provisionalmente el Catàlogo de Patrimonio de Valldemossa.
They have approved us Valldemossa heritage Catalog

 

CASA PINEDA. CALA VINYES / CASA PINEDA / PINEDA HOUSE:
Obra Finalitzada
Obra acabada
Construction finished