habitatge unifamiliar / vivienda unifamiliar / family home

Es Lledoner Casa Pati Can Cuc Edfici Costa i Llobera Es Mollet Can Pineda
           

Can Y sa Roca Can Blanc Sa Roqueta Edfici Pelorus Sa Fontassa
Can Riera Sa Roqueta        
 
habitatge plurifamiliar / vivienda plurifamiliar / dwelling

Platja de Palma son Bauló Son Togores Es Molinot Edifici Artemisa Edifici Gessamí
Es Molí          
 
edificis públics / edificios públicos / public building

Cente de Dia Sala Polivalent Seu de la CAEB Escola de Música Pavelló informatiu